This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Tändningskontakt/CAS BMW E65 sedan 47773.Onlinekatalogen BMW ETK innehaller detaljerad information om reservdelar for bilar som tillverkats av BMW sedan 1928..

735i N62

E65 sedan Europa
Filtrera grupper efter alternativ : S508AS322A

Tändningskontakt/CAS

JaNej? Reset filter
För fordon med
Parkeringsavståndskontroll (PDC) ( S508A Nej )
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
1Panel tändningskontaktRHD hoger styrning
fran 10.2001 till 03.2005
161 31 6 921 191copy to clipboard
1Panel tändningskontaktRHD hoger styrning
fran 03.2005
161 32 6 942 021copy to clipboard
1Panel tändningskontaktLHD vanster styrning
fran 10.2001 till 03.2005
161 31 6 921 192copy to clipboard
1Panel tändningskontaktLHD vanster styrning
fran 03.2005
161 32 6 942 020copy to clipboard
För fordon med
Parkeringsavståndskontroll (PDC) ( S508A Ja )
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
2Kontakt park distance controlRHD hoger styrning
fran 10.2001 till 03.2005
161 31 6 921 189copy to clipboard
2Kontakt park distance controlRHD hoger styrning
fran 03.2005
161 32 6 942 023copy to clipboard
2Kontakt park distance controlLHD vanster styrning
fran 10.2001 till 03.2005
161 31 6 921 190copy to clipboard
2Kontakt park distance controlLHD vanster styrning
fran 03.2005
161 32 6 942 022copy to clipboard
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
3PlaatskruvST4,2X19-U2-C-H207 11 9 904 176copy to clipboard
För fordon med
Komfortåtkomst ( S322A Ja )
OBS! Innan stöldbegärliga
komponenter (t.ex.
nycklar, centralnycklar,
EWS-/CAS-styrenheter) beställs, måste
man
kontrollera att kunden, fordonsägaren
eller behörigt ombud
har beställningsbehörighet
och kan uppvisa
fordonshandlingarna i original
samt officiell
id-handling!
För behörigt ombud krävs dessutom
en fullmakt från
fordonsägaren.
Kopior av nämnda
behörighetsunderlag ska sparas i
fordonshandlingarna.
Om en av fordonsnycklarna förkommer,
rekommenderas med bestämdhet att man
avaktiverar denna genom BMW Service,
för att i händelse av stöld inte
riskera att aktuellt försäkringsskydd
upphör att gälla på grund av
grov vårdslöshet.
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
4Tändningskontakt/CASvanster styrning
fran 10.2001
161 32 6 943 828copy to clipboard
4Tändningskontakt/CAShoger styrning
fran 10.2001
161 32 6 943 829copy to clipboard
För fordon med
Komfortåtkomst ( S322A Nej )
OBS! Innan stöldbegärliga
komponenter (t.ex.
nycklar, centralnycklar,
EWS-/CAS-styrenheter) beställs, måste
man
kontrollera att kunden, fordonsägaren
eller behörigt ombud
har beställningsbehörighet
och kan uppvisa
fordonshandlingarna i original
samt officiell
id-handling!
För behörigt ombud krävs dessutom
en fullmakt från
fordonsägaren.
Kopior av nämnda
behörighetsunderlag ska sparas i
fordonshandlingarna.
Om en av fordonsnycklarna förkommer,
rekommenderas med bestämdhet att man
avaktiverar denna genom BMW Service,
för att i händelse av stöld inte
riskera att aktuellt försäkringsskydd
upphör att gälla på grund av
grov vårdslöshet.
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
4Tändningskontakt/CAShoger styrning
fran 10.2001 till 03.2005
161 32 6 943 827copy to clipboard
4Tändningskontakt/CASvanster styrning
fran 10.2001
161 32 6 943 826copy to clipboard
4Tändningskontakt/CAShoger styrning
fran 03.2005
161 32 6 943 827copy to clipboard
Beskrivning Extra information Kondition Kvantitet Artikelnummer
5Torx-skruv foer konstmaterialISA L=22MM384 13 7 007 031copy to clipboard
...